Safety Statement per 24 januari 2022

ComOps stelt alles in het werk om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Van eigen personeel, onderaannemers en toeleveranciers, verwachten wij dat zij proactief hun verantwoordelijkheid nemen om veilig te werken. Dit betekent dat wij goed voor onszelf zorgen, zorg hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin wij werken.

ComOps neemt als organisatie de verantwoordelijkheid door onze mensen te voorzien van de juiste kennis en middelen. Onze professionals weten dat zij te allen tijde het werk direct mogen stilleggen wanneer er enige twijfel bestaat over de veiligheid. ComOps zal haar personeel  altijd steunen in deze keuze volgens het principe ‘wij werken veilig of wij werken niet’. ComOps beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie & evaluatie) cyclus en beschikt over een (interne) preventiemedewerker waarbij de professionals van Compris met eventuele vragen naartoe kunnen.

ComOps voorziet haar personeel van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer de scope van het werk bij de opdrachtgever hierom vraagt. Denk hierbij met name aan het betreden van technische gebieden of ruimtes en het uitvoeren van test en inspectiewerk. Het PBM-basispakket bestaat uit een helm, veiligheidsschoenen en HVC (high visibility clothing). Indien noodzakelijk zal dit worden uitgebreid in overleg met de opdrachtgever. Dit geldt ook indien een VOG (verklaring omtrent gedrag) of andere controle op persoonsniveau noodzakelijk is.

ComOps zal te allen tijde medewerking verlenen om de veiligheid bij uitvoering van haar werkzaamheden te garanderen, kennis nemen van de geldende veiligheidseisen van haar opdrachtgever en proactief handelen waar noodzakelijk.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over ons safety statement, neem dan contact met ons op:

ComOps B.V.
Schipholweg 655
1175 KR Lijnden
Email:  info@comops.nl